Kulturmiljöbloggen

Kulturmiljöbloggen

fornminnesskyltar

ArkeologiPosted by Nils Ringstedt 2011-10-20 10:17

Onsdagen 19 oktober avtäcktes den 10 fornminnesskylten i Bromma av Stadsmuseet och Bromma Hembygdsförening. Det skedde vid det spännande gravfältet RAÄ 41 vid Runsavägen. Här finns 30 gravar, varav 5 högar, 16 runda stensättningar, 8 rektangulära och en kvadratisk. En grav utgrävdes 1942 med fynd av två keramikkärl med brända ben och en rostig halsring med mindre ringar mellan kärlen. Gravfältet är nu föredömligt röjt av Stockholm Entreprenad. Flera mycket fina högar syns tydligt. I östra delen ligger de troligen äldsta gravarna, som kan vara från äldre järnålder - i några fall kanske yngsta bronsålder, alltså mellan 2500 - 3000 år gamla. Mest spännande är det svärd som påträffades i början av 1930-talet vid Runsavägen, det enda i Bromma hittills. Svärdet antyder makt och status hos den person som fick det i gravgåva. Gården tror vi en gång kan ha legat mellan detta gravfält och RAÄ 41 som finns strax ovanför Bergslagsvägen. En möjlig gårdsplats är höjden vid korsningen Stolpevägen/Rökstensvägen. Men det är hittills endast en hypotes - inga fynd från någon boplats har påträffats. Skyltavtäckningen sågs av ett drygt tjugotal personer. Se gärna gravfältet i dess röjda skick - växtligheten kommer att ta fart nästa år och kan komma att dölja en del av gravarna!


Fill in only if you are not real





The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.