Kulturmiljöbloggen

Kulturmiljöbloggen

fornminnesskyltar

ArkeologiPosted by Nils Ringstedt 2011-09-12 11:07
Den 8 september avtäcktes ytterligare en skylt av Barbro Århem, Stockholms stadsmuseum. Denna gång gällde det en vallanläggning från bronsåldern på Skidbacksberget, Abrahamsberg. Den upptäcktes i mitten av 1800-talet av fornforskaren Richard Dybeck som då noterade att anläggningen hade kraftigt raserade murar, särskilt i öster. Han benämnde det en fornborg (RAÄ 136). Idag vill vi snarare kalla stensträngen, som går ca 130 m över bergets östra sida, för en hägnad/vallanläggning, använd som avgränsning för samlingsplats, kanske för kult. I närheten påträffade vi sommaren 2010 tre stenar med svagt skönjbara gropar, s k skålgropar. Groparna användes troligen i kultiskt syfte (RAÄ 830 och 834). Koloniområdet Stora Mossen var en gång en fornsjö. Vid Bävervägen påträffades på 1930-talet en stenyxa (RAÄ 119). Med närliggande fornminnen från bronsåldern i Ålsten och Olofslund kanske området en gång utgjorde en mindre bygd under bronsåldern i Bromma!


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.