Kulturmiljöbloggen

Kulturmiljöbloggen

Fornminnesregistreringar

ArkeologiPosted by Nils Ringstedt 2010-12-07 21:32
I år har ett stort antal fornminnen upptäckts och mätts upp av Bengt Windelhed och mig (Nils Ringstedt) i samband med vår inventering av Bromma (som ännu inte är avslutad). De har anmälts till Fornminnesregistret i Riksantikvarieämbetet. De som anmälts är följande: • Vallanläggning i Judarskogen har registrerats som RAÄ 803. • Vallanläggning på Skidbacksberget i Abrahamsberg har fått nr 136:1. • Vallanläggning på Borgberget i Äppelviken har fått nr 801. • Vallanläggning i Bromma Kyrka-området har fått nr 804. • En ristning i Traneberg (Galtåsen) har fått nr 791. • En stensättning (grav) i Traneberg (Galtåsen) har fått nr 792. • Vallanläggning i Kaplanen, Nockeby, har fått nr 799. • Vallanläggning i Åkeslund, Nockeby, har fått nr 800. • Stensättning (grav) i Judarskogen har fått nr 833. • Stensättning (grav) i Ulvsunda har fått nr 836. • Två skålgropsförekomster i Abrahamsberg har registrerats med nr 834 och 835. • Den nedbrunna statarstugan nära Åkeshovs slott – grunden – har fått nr 837 . Vi har påträffat ytterligare en tidigare oregistrerad stensträng i Kyrksjölöten, som vi överväger anmäla. Dess funktion är oklar. Det finns i Kyrksjölöten även antydan till möjlig vallanläggning med stenröjda ytor innanför låga vallar. Vi har även observerat korta sträckor med lagda stensträngar mellan block i den på block rika terrängen. I Judarskogen har vi närmare T-banan påträffat en möjlig förlängning av vallanläggning/hägnaden nr 803. På en De Geer-morän har vi observerat att den har förhöjts med stenar lagda i rad på moränen. Vi är inte klara med inventering av det partiet av Judarskogen. Kanske har anläggningen samband med den äldre järnåldersgården i Karsvik – den som grävdes 2009 av studenter vid Stockholms universitet.


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.