Kulturmiljöbloggen

Kulturmiljöbloggen

Skylt vid Lillsjön

ArkeologiPosted by Nils Ringstedt 2010-10-10 22:09

Den 7 oktober i ganska regnigt väder avtäcktes föreningens sjunde skylt - denna gång på södra stranden av Lillsjön och nedanför RAÄ 6 - ett gravfält från yngre järnålder. Trots vädret kom inte mindre än 22 personer - många från Lillsjö-området. Här har en flitig grupp under ledning av Bengt Petterson i många år kämpat för att få skyltar mm till en vikingastig runt sjön. Nu när skylten har kommit upp har delvis deras önskan uppfyllts! Gravfältet har en gång hört till vikingatida Ulvsunda gård. På gravfältet, som inför avtäckningen snyggt röjts av Stockholm Entreprenad, finns 15 registrerade gravar - en hög och fjorton stensättningar. I koloniområdet väster därom ligger ytterligare en hög (RAÄ 8) och på höjden strax väster om högen dessutom en stensättning (RAÄ 7). Skylten informerar om den försvunna runstenen väster om Lillsjön. Stenen är märklig. På den står "Senar och Torkel och Vifast (lä)to resa stenen efter Björn, sin fader, en god bonde, bodde i Ulvsunda. Det är första gången som Ulvsunda nämns vid namn! Under Lillsjönäsvägen ligger dessutom en 15 m stor skeppssättning övertäckt av vägbanken någon gång i början av 1900-talet. Den nämns på skylten och en bild av en skeppssättning finns också. Kvarteret har namnet Skeppssättningen. Många gravar försvann utan dokumentation i området när villorna byggdes i början av 1900-talet.

Av intresse är också att i flera hundra år har familjenamnet på ägarna till Ulvsunda innehållit namnet Björn i olika sammansättningar!


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.