Kulturmiljöbloggen

Kulturmiljöbloggen

Karsvik 19 maj

Utgrävningen i KarsvikPosted by Nils Ringstedt 2009-05-19 17:06

Idag har spännande fynd gjorts! I det stora platåhusschaktet har påträffats en bit av en kritpipa med en valfiskdekoration!Kritpipor började tillverkas i England 1575. I Sverige hade vi under 1600-talet pipbruk. Det fanns två versioner - en långskaftad för innebruk och en kortskaftad för utebruk. Vad den korta avbrutna biten har tillhört för typ är inte klart - inte heller hur gammal den är. Också under 1700-talet rökte man i kritpipor. Dessutom påträffades en bit ämnesjärn och en vikingatida spikskalle. I platåhusets stenschakt fanns på ett ställe en kolkoncentration, som tagits tillvara.

Den märkliga stensättningen är fortfarande en gåta. De brända benen från spädgris har legat innanför en rund kantkedja. Platsen är sotig - kanske grisen bränts på platsen. Har det förekommit en kultisk aktivitet?

Den västra husterrassen har avkastat fynd. Här har framkommit metallslagg väster om härden. En båtnit har påträffats nära härden. Kanske har eldning skett med bräder från en gammal båt? Ett intressant fynd är en skiva skiffer ca 15 x 10 cm och ca 2-2,5 cm tjock. Kan det vara ett ämne för ett bryne? Det förefaller inte bearbetat ännu. I vart fall är materialet en anomali för platsen - alltså har skivan tillförts platsen i forntiden. Kan huset ha använts för metallbearbetning - varit en smedja? Och är det äldre eller yngre järnålder? Kanske huset är samtida med platåhuset? Det hoppas vi C14 prover kan avslöja.

Vid runstenen är i stort grävningen avslutad. Ett ca 40 cm schakt har tagits upp och en provgrop har gjorts djupt i marken. Det är sannolikt att östra delen av stenpackningen har fått jord påfylld i sen tid medan den ursprungliga markytan kan skönjas nära stenen. Där påträffades en liten bit ben av ett medelstort djur. Osteologer skall studera benbiten. Har här förekommit en deposition när stenen restes?

Jag bifogar bild av vintergröna (vinca minor) som finns utbredd i södra sluttningen ovanför några husterrasser. Sådana trädgårdsväxter kan finnas kvar långt efter det att bebyggelse har upphört i ett område. De visar tydligt att människor har bott på platsen.


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.