Kulturmiljöbloggen

Kulturmiljöbloggen

Fornminnesskyltar

ArkeologiPosted by Nils Ringstedt 2013-03-10 17:00
Nu har alla skyltar satts upp. Hösten 2012 uppsattes skylt vid Lilla Ängby gård och vid Glia gravfält. Och nu -mars 2013 - har föreningens bok om kulturminnesskyltar i Bromma utkommit "Brommas skyltade fornminnen - en kulturhistorisk vägvisare", författad av Nils Ringstedt med bidrag av Bengt Windelhed. Boken har designats av Instant book, som säljer den i sin Internetbokhandel. Den säljs förstås av Bromma Hembygdsförening vid möten och vid öppna hus. Boken finns i Äppelvikens bokhandel bl a. Bilden visar framsidan - mitt foto lyckas inte fånga hela framsidan, tyvärr.