Kulturmiljöbloggen

Kulturmiljöbloggen

fornminnesskyltar

ArkeologiPosted by Nils Ringstedt 2011-09-12 10:58
Vid Dragontorpet i Abrahamsberg uppsattes 19 maj 2011 en skylt som berättar om torpets 1700-talshistoria. Torpet fick namnet Abrahamsberg i mitten av 1800-talet. Dragonen Abraham Pihl bodde då i stugan. År 1885 flyttade dragonen Frans Krig in - han var Brommas siste indelte soldat! Han blev distinktionskorpral - den högsta manskapsgraden innan indelningsverket upphörde 1902. Sonen Sixten Krig övertog torpet 1916 och fortsatte faderns sophanteringsrörelse.