Kulturmiljöbloggen

Kulturmiljöbloggen

skylt i Björklunds hage

ArkeologiPosted by Nils Ringstedt 2010-09-21 21:47

Den 9 september 2010 var det dags att avtäcka en skylt i Björklunds hage, Norra Ängby. Här finns Ängbys största gravfält med 68 gravar. Flera högar men i huvudsak runda stensättningar. Dock finns i södra delen också en del rektangulära gravar. Det tyder på en äldre tid så vi antar att gravfältet delvis är från äldre järnålder men i huvudsak från yngre.

Gravfältet ligger på ömse sidor av Bällstavägen. Den västra delen är mycket överväxt men har några fina högar. Här grävdes 1939 en grav. Fynden var ringa - brända ben, spikar och krukskärvor. Den del av östra gravfältet som ligger bredvid Bällstavägen har under årens lopp hållits fri från sly. I år rensades marken av Stockholm Entreprenad inför skyltavtäckningen. Ett 20-tal personer kom.

Barbro Århem från Stadsmuseet avtäckte skylten och höll ett kort tal, jag berättade om gravfältet och hembygdsföreningens ordförande Barbro Bergman utbringade en skål i läskedryck för vår nya skylt -den sjätte som hembygdsföreningen bekostar i Bromma. En sjunde sätts upp den 7 oktober kl 15.00 vid södra stranden av Lillsjön nedanför ett gravfält som en gång har hört till vikingatida Ulvsunda gård.

Nils Ringstedt