Kulturmiljöbloggen

Kulturmiljöbloggen

skyltavtäckning Zornvägen

ArkeologiPosted by Nils Ringstedt 2010-06-14 17:54

När skyltavtäckningen skedde den 8 juni vid skålgropsstenen i Södra Ängby, hörnet Zornvägen och Blackebergsvägen, kom ett 40-tal intresserade personer. Vädret var vackert och Kristina Alvendal höll ett kort tal och tog av det blå skynket som täckte den fina skylten (se bild).

Platsen hade jag städat och röjt från ogräs och sly samt också borstat stenen så att mossan var borta. Det var stort intresse från alla. Många hade inte sett skålgropar tidigare och jag orienterade om bronsåldern i Bromma när vi gått över gatan till gräsmattan framför daghemmet. Här fick vi alkoholfri dryck och snittar.

Boken om Torpen i Bromma presenterades och efterfrågan var stor på den!