Kulturmiljöbloggen

Kulturmiljöbloggen

arkeologi

ArkeologiPosted by Nils Ringstedt 2010-04-14 17:48

Nu är det bestämt att borgarrådet Kristina Alvendal kommer till avtäckningen den 8 juni. Det är då skylten sätts upp vid skålgropsstenen i hörnet av Zornvägen och Blackebergsvägen! Det är mycket glädjande att borgarrådet tar sig tid att komma till hembygdsföreningens och Stadsmuseets lilla ceremoni. Kristina Alvendal förrättar själva avtäckningen. Jag skall informera om bronsåldern i Bromma.

Det är mycket spännande nytt som kommer fram vid de inventeringar som jag och Bengt Windelhed nu håller på med. Vi har hittat flera tidigare okända vallanläggningar runt berg i Bromma och märkliga anläggningar i anslutning till dessa vallar/hägnader. Och i Beckomberga har vi idag den 14 april påträffat förutom en trolig gravhägnad runt en redan känd stensättning också två mycket troliga bronsåldersgravar och en järnåldersgrav!

Nils Ringstedt