Kulturmiljöbloggen

Kulturmiljöbloggen

fornminnesskyltar

ArkeologiPosted by Nils Ringstedt 2010-04-05 17:22

Om en månad - den 4 maj - avtäcks kl 1500 en skylt vid gravfälten intill Enebyvägen inte långt från Dr Abrahams väg. Här finns fina högar - bl a en hög med Brommas högsta "bautasten". Och den 8 juni kl 1500 avtäcks skylt vid hörnet av Zornvägen och Blackebergsvägen i Södra Ängby. Här ligger Brommas finaste skålgropssten med ett 40-tal gropar - en offersten från yngre bronsålder. När groparna knackades i stenen låg en havsvik strax nedanför hällen.

Alla är välkomna till avtäckningarna som görs av Barbro Århem, Stockholms Stadsmuseum tillsammans med hembygdsföreningen. Jag kommer på varje plats att berätta om fornlämningarna och visa dem.

Nils Ringstedt