Kulturmiljöbloggen

Kulturmiljöbloggen

Torpen i Bromma

ArkeologiPosted by Nils Ringstedt 2010-04-05 17:17

För ca 20 år sedan utfördes en torpinventering i Bromma. Den har inte publicerats. Artiklar om torpen i Bromma finns i flera Bromma årsböcker. Nu har jag sammanfattat vad som är skrivet om torpen i Bromma, plockat uppgifter i husförhörsprotokoll i Stadsarkivet om vilka som bott i torpen och uppgifter ur sockenstämmoprotokoll. Fältarbete har skett genom att jag besökt torpplatser och på flera ställen sett och dokumenterat torprester. Allt har ställts samman i en bok som kommer i slutet av maj, förhoppningsvis. Boken heter "Torpen i Bromma. Historik, lägen och lämningar". Den blir på ca 160 sidor och är illustrerad med foton och kartor på vilka 80 torp är markerade. Det är inte känt var alla torp har legat i Bromma. När boken är klar kommer jag att informera om pris och när den är tillgänglig för köp! Bilden visar Ulvsunda kvarnstuga som sägs härröra från slutet av 1600-talet!

Nils Ringstedt