Kulturmiljöbloggen

Kulturmiljöbloggen

Treudden på Glia gravfält

ArkeologiPosted by Nils Ringstedt 2009-11-21 16:27
Stockholms fornminnesgrupp som enligt beslut av staden inte får finnas efter årsskiftet har hunnit med att röja Brommas största grav! Den graven ligger på gravfält RAÄ 39 i Glia, väster om flygfältet. Gravfältet ligger strax norr om golvbanan och intill koloniområdet. Den stora graven är en s.k. treudd - en tresidig grav med insvängda sidor. Sidorna är imponerande 22 x 22 x 22 m. Står man vid en av uddarna ser man inte hela graven eftersom centrum ligger på en liten höjd. Uppe på graven ligger ett mittblock och från det har man en fin utsikt över denna jättelika grav. Naturligtvis frågar sig besökaren om inte denna grav en gång byggdes för en person med makt och status... Det finns knappast anledning bygga en så fin grav för vilken person som helst. Promenera dit och se på treudden - den har inte på många år varit synlig - men är det i vart fall till sommaren innan sly åter riskerar ta över i området. Se bifogade bild - jag lyckades inte fånga hela graven. Då skulle jag behöva ett torn och hänga upp kameran i - eller klättra upp i en tall för att få total överblick!