Kulturmiljöbloggen

Kulturmiljöbloggen

fornminneskyltar

ArkeologiPosted by Nils Ringstedt 2009-11-21 16:15

Nu har hembygdsföreningen beslutat vilka fornminnen som skall få skyltar 2010!

Det blir ett gravfält i Eneby vid Enebyvägen, nära Dr Abrahams väg. Där sätter föreningen och Stadsmuseet upp en skylt tisdagen den 4 maj 2010. Här finns flera gravhögar, varav en med en imponerande Bautasten. Totalt 20 gravar finns på detta gravfält, RAÄ 47. Redan tisdagen den 8 juni sätter vi sedan upp en skylt på Brommas finaste offersten från bronsåldern. På stenen finns ett 40-tal gropar - skålgropar. Och stenen ligger i Södra Ängby i hörnet av Zornvägen och Blackebergsvägen strax intill Islandstorgets T-banehållplats!. Hösten 2010 kommer två skyltar till. Vi har inte bestämt datum ännu. En skylt sätts upp vid stranden av Lillsjön. Här finns ett gravfält RAÄ 6 intill Lillsjöplan med 15 gravar, varav en hög. I området finns dessutom två ytterligare gravar. Den fjärde skylten kommer att ersätta en gammal vandaliserad skylt vid Bällstavägen intill det stora gravfältet Björklunds hage. Närmare information lämnar jag när vi i vår bestämmer dagar för avtäckningsceremonier för höstens skyltar.