Kulturmiljöbloggen

Kulturmiljöbloggen

skyltavtäckning Komötet

ArkeologiPosted by Nils Ringstedt 2009-10-09 08:59
I strålande solsken avtäckte Bromma Hembygdsförening och Stadsmuseet igår den 8 oktober en tredje fornminnesskylt detta år i Bromma. Det var på det märkliga gravfältet Komötet i Norra Ängby. Skylten finns i hörnet av Liljegrensvägen och Peringskiöldsvägen. Inför avtäckningen hade stadens Fornminnesgrupp fint röjt stora delar av gravfältet närmast skylten. Särskild möda har de gjort sig att få fram de stora högarna och de två märkliga treuddarna - endast en till finns i Bromma och då på gravfält i Glia. Avtäckningen förrättades av Stadsmuseets antikvarie Barbro Århem. Jag berättade om gravfälten och gravarna i området. Här finns dels ett gravfält med 20 gravar, dels närmare Norra Ängby skola ytterligare ett med 10 gravar - båda från vikingatid och har tillhört dåvarande Ängby gård. På höjden ovanför ligger äldre gravar, totalt ett 10-tal, varav flera från bronsåldern. Två av gravarna i Komötet grävdes i juli 1939 av arkeologen Hans Hansson, Stadsmuseet. Den ena graven hade fynd av lerkärl med brända ben, kamfragmen med orneringar, bronsbeslag, nitar till ett skrin av trä samt många pärlor. Dessutom fanns en hundklo. Graven kröns av ett gravklot. Här påträffades alltså en kvinnograv. Just denna grav liksom den andra utgrävda (endast lerkärl och brända ben) ligger nedanför högarna men i ett oröjt slyöverväxt område. Jag påträffade graven igår tack vare att jag skymtade gravklotet i växtligheten. Efter avtäckningen vandrade de 45 personer som bevistade ceremonien med mig runt på gravfälten och upp på höjden för att se de ålderdomliga äldre järnålders- och bronsåldersgravarna. På följande bilder syns högarna, vidare Göran och Peter från Fornminnesgruppen och Barbro Århem från Stadsmuseet samlade vid skylten och också en bild av skylten.Vi hoppas att också kunna resa fornminnesskyltar i Bromma under 2010. En skylt kommer att sättas upp i hörnet av Zornvägen och Blackebergsvägen i Södra Ängby.Här finns nämligen Brommas finaste offersten (skålgropssten) från bronsåldern med ett 40-tal skålgropar. Stenen ligger några meter från trottoarerna på respektive gator! Kanske ca 3000 år gammal! Planering pågår vad gäller vilka ytterligare fornminnen som bör skyltas.