Kulturmiljöbloggen

Kulturmiljöbloggen

bilder från skyltavtäckningen

ArkeologiPosted by Nils Ringstedt 2009-09-08 21:31
Foto: Bengt WindelhedFoto:Agneta Ringstedt