Kulturmiljöbloggen

Kulturmiljöbloggen

ny skylt vid Aladdinsvägen

ArkeologiPosted by Nils Ringstedt 2009-09-08 21:26

Idag avtäcktes en ny fin skylt vid gravfältet invid Aladdinsvägen i Smedslätten. Antikvarie Barbro Århem svarade för avtäckningen och tackade hembydsföreningen för att vi bekostar uppsättning av fornminnesskyltar i Bromma. Undertecknade berättade om bronsålder i Smedslätten och om bronsålder i Bromma i övrigt. Vi firade med att skåla i alkolholfri cider. Vädret var varmt och vackert till skillnad från när skylten vid Ålstensängen avtäcktes i våras! Det var 21 personer som tagit sig tid att se på skyltavtäckningen inklusive representanter från Stadsmuseet och från Stockholms fornminnesgrupp som föredömligt putsat gravfältet från störande sly. Gravkumlen på Kämpakumlet syns utmärkt nu - det är 7 registrerade gravar och 6 har grävts bort i kringliggande kvarter 1922. Då påträffades en holkyxa i brons. En skålgropssten fanns då också i närheten - påträffad i parken Trollberget mitt emot Äppelviksskolan. Stenen låg sedan i flera år vid östra flygeln av Åkeshofs slott men har försvunnit. På skylten finns ett foto av stenen då den fotograferades i augusti 1946 av Oscar Halldin, Stockholms Stadsmuseum.

Tyvärr kom inga representanter för Bromma stadsdelsförvaltning. De var inbjudna idag liksom i maj vid Ålstensavtäckningen men har av någon anledning valt att inte närvara. Det borde vara av stort värde för stadsdelsförvaltningen att en ideell förening satsar så mycket resurser på att vårda och skylta stadsdelens fornminnen - därför är det märkligt att ingen från förvaltningen tar sig tid att komma och se de fina skyltarna vid det kulturarv som är en angelägenhet för hela Brommas befolkning!

Nils Ringstedt