Kulturmiljöbloggen

Kulturmiljöbloggen

visning av Karsvik 11 juni

Utgrävningen i KarsvikPosted by Nils Ringstedt 2009-06-12 18:19

Den 11 juni på kvällen i strålande solskensväder visade jag Karsviks fornminnesområde för ett tiotal personer - en visning arrangerad av Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings kultumiljögrupp. Tyvärr har växtligheten tagit väldig fart i hela grönområdet. Det är nu svårt att se de tidigare röjda husgrundsterrasserna. Marken är mycket fosfatrik och bördig så när buskar och sly röjs bort så får dolda frön liv igen och växtligheten kommer igång. Vi såg på terrasser från de försvunna Mellangården och Västergården, spisrösen t ex, men också den tidigare påträffade malstenen och terrasserna i västra delen av grönområdet. Nu är stensträngarna nästan dolda av växtlighet! Tyvärr har någon grävt en stor grop i stenåldershusets terrass. Det är ju ett lagskyddat fornminne och det är alltså ett brott att gräva i ett sådant fornminne. Nu är lyckligtvis huset utgrävt och gropen har gjorts i de jordmassor som återlagts.

Vi besökte femstenaröset på den vikingatida grav som det anlagts på, den stora stensättningen - kanske ett bronsåldersröse och gick igenom vad som påträffats i platåhuset under utgrävningen i maj. Gruppen var mycket intresserad och ställde många frågor vilket gladde mig som visade!

För Bromma hembygdsförening kommer en visning ske den 20 september kl 1500. Då är det både jag och Bengt Windelhed som svarar för visningen. Förhoppningsvis kanske då resultat finns från de C14 prover på kol som påträffats. Det innebär att dateringar möjligen kan finnas.

Nils Ringstedt