Kulturmiljöbloggen

Kulturmiljöbloggen

utställning 3 juni

Utgrävningen i KarsvikPosted by Nils Ringstedt 2009-06-03 18:51

Idag hade studenterna på arkeologiska institutionen en utställning med förklaringar till fynden i Karsvik. Här kunde vi se den utgrävda, förbrända stumpen av en stolpe, brynen, förhistorisk keramik, järnfragment, båtnitar och spikar men också historiskt material som bitar av kritpipa, rödgods mm. Vi som grävde stensträngar kunde visa foton från vår grävning - liksom studenterna från sina grävningsobjekt. Bengt Windelhed hade arbetat större delen av natten med diagram för de fosfatprov som togs i området med stensträngar. En fin kurva finns nu som visar en mycket tydlig topp för den s k fägatan och en topp för det som kan vara en gammal åker. Höga fosfatgrader - upp till 300 - finns i fägatan - beroende på avfall, gödsel mm som ruttnat över tiden. Här följer några bilder.

Nils Ringstedt