Kulturmiljöbloggen

Kulturmiljöbloggen

Komötet, Norra Ängby

ArkeologiPosted by Nils Ringstedt 2009-06-01 20:13

Idag besökte jag med cykel Komötet - det stora grönområdet väster om Norra Ängby skola och norr om Björklunds hage. Här har nu Stockholms Fornminnesgrupp mycket fint röjt de stora vikingatida högarna. Det är på gravfält RAÄ 63 - ett yngre järnåldersgravfält - som dessa högar finns. Detta gravfält har 20 kända gravar, varav 4 högar. I fornminnesregistret står det att det är ett välbevarat och tydligt gravfält som bör skyltas.

Det har vi tagit fasta på i Bromma Hembygdsförening. Den 8 oktober kl 1500 kommer en skylt att sättas upp vid gravfältet, troligen i hörnet av Liljegrensvägen och Peringskiöldsvägen. Text och bild har vi i stort sett klar. Det är Stadsmuseet som producerar skylten. Avtäckningsceremonien har vi tillsammans med Stadsmuseet. Alla är hjärtligt välkomna den 8 oktober - och jag kommer i god tid att påminna om evenemanget. Bilden visar röjda högar. Bakom högarna skymmer växtligheten utsikten mot Ängby slott. Ett foto taget för kanske ett 70-tal år sedan visar högarna utan skymmande växtlighet mellan högar och slottet. Symboliskt var det nog så att de döda kunde övervaka de levande och de levande kunde se sina förfäders gravar för drygt 1000 år sedan! Bilden visar hur de röjda högarna ser ut idag.

Nils Ringstedt