Kulturmiljöbloggen

Kulturmiljöbloggen

Albertus Pictor-kyrkor

ArkeologiPosted by Nils Ringstedt 2009-05-31 21:52

Bromma hembygdsförening gjorde idag på pingstdagen 31 maj en fantastiskt intressant resa till 4 kyrkor i Mälardalen som målats av medeltidens store kyrkomålare Albertus Pictor. Vår guide var professor emeritus Jan Svanberg som mycket kunnigt och initierat berättade om målaren och de tidigare överkalkade respektive icke överkalkade målningarna i kyrkorna. Vädret var strålande - sol och varmt! Vårt första besök gjordes i den romanska Yttergrans kyrka från slutet av 1100-talet - ombyggd på 1700-talet. Här hade alla målningar kalkats över på 1700-talet men tagits fram igen i mellankrigsperioden på 1900-talet. Albertus Pictor målade kyrkan på 1470-talet. Kyrkan är den minsta i Uppsala stiftet - endast 50 personer kan sitta i kyrkan. Vi såg bl a ärkebiskop Jacob Ulfssons porträtt och vapen - han levde på 1400-talet och var ärkebiskop i 45 år - hittills oöverträffad ämbetsperiod! Se följande bild av den vackra lilla kyrkan.

Vi fortsatte tilll Husby Sjutolft kyrka byggd i etapper - sakristian på 1300-talet och kyrkan i övrigt på 1400-talet . Det är en s k "salkyrka" byggd i gotisk stil - ett stort rektangulärt kyrkorum inklusive kor. Kyrkan har tre valv. Dessa har en gång störtat in så målningarna på valven är förstörda. Albertus Pictor målade kyrkan ca 1480. Vi ser målningarna strax under valven - en gång också överkalkade men framtagna i mitten av 1700-talet och målningsrestaurerade av den berömde målaren Blackstadius. Se bild på målningar i kyrkan.

Härefter gick färden till lilla Härnevi kyrka. Äldsta delen är från 1200-talet - det är sakristian som byggdes 1250 - det år Folkungaätten började regera i Sverige. Kyrkani övrigt har byggts under 1400-talet. Här överkalkades aldrig valven så nu fick vi se målningarna mycket tydliga. Som i alla målningar så har den röda färgen kemiskt förvandlats till brunsvart. Vi förstår dock vilka klara färger som en gång dessa kyrkor uppvisade när målningarna var nya! Här ser vi utom målningarna också två medeltida fönstser i kyrkoväggen.

Så fortsätter vi till den fina lilla kyrkan Härkeberga med de mest bevarade och tydliga målningarna av Albertus Pictor. Kyrkan byggdes ca 1300, är tornlös men fick vapenhus under 1400-talets senare del. Kyrkan är särskilt berömd för sina Albertus Pictor-målningar - se bild av Jonas och valfisken. Intill kyrkan ligger den gamla komministergården med flera vackra åldrade trähus från 1700- och 1800-talen.

Ca ett 60-tal personer for med en bekväm buss från Bromma-buss med samling och avlämning på Brommaplan. En mycket lyckad utflykt med lunchpaus nära Husby Sjutolft kyrka - med medförd matsäck!

Nils Ringstedt